Jak obliczyć moc paneli fotowoltaicznych?

Dobrze zaprojektowana fotowoltaika to pewny zysk – pod warunkiem, że potrzebna moc instalacji fotowoltaicznej zostanie właściwie obliczona. To właśnie ten element w dużej mierze decyduje o poziomie oszczędności i czasie zwrotu inwestycji w fotowoltaikę. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej na dom, skorzystaj z naszego miniporadnika.

W wielu przypadkach najbardziej opłaca się instalacja o większej mocy. Im większa instalacja, tym mniejsza cena pojedynczych modułów. Większa moc szybko się przyda, jeżeli korzystasz z pompy ciepła albo planujesz zmianę źródła ciepła właśnie na pompę ciepła, albo jeździsz elektrycznym autem. Samochód elektryczny, a konkretnie ładowarka do takiego pojazdu, może być zasilana przez instalację fotowoltaiczną. Ale nie oznacza to, że mniejsza moc fotowoltaiki się nie opłaca. Przeciwnie – opłacalność inwestycji w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mniejszej mocy może być nawet większa, a sama inwestycja może się zwrócić szybciej. O tym, co ma wpływ na wielkość instalacji fotowoltaicznej pisaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu.

Moc instalacji fotowoltaicznej… czyli co?

Projektant instalacji może zarzucić Cię najróżniejszymi terminami dotyczącymi parametrów instalacji. W przypadku paneli fotowoltaicznych możemy mówić o mocy nominalnej, maksymalnej i mocy rzeczywistej. Moc nominalna lub maksymalna to ta, którą możemy osiągnąć w tzw. testach STC. Ta wartość to maksymalna moc, jaką dany moduł jest w stanie wygenerować w warunkach testowych. Jednak warunki panujące na Twoim dachu prawdopodobnie znacznie odbiegają od warunków testowych, dlatego ostatecznie ważna dla Ciebie będzie też moc rzeczywista. To ta moc, którą może osiągnąć instalacja fotowoltaiczna, mierzona w kilowatach kW. Ten parametr zależy między innymi od stopnia intensywności promieni słonecznych.

Moc czy wydajność paneli fotowoltaicznych?

Osobnym parametrem jest wydajność paneli fotowoltaicznych. Co to znaczy? To ilość kWh energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu roku przez 1kWp instalacji. Oczywiście bardziej wydajna będzie instalacja fotowoltaiczna zamontowana na południe, w odpowiednim miejscu na dachu i bez ryzyka zacienienia. 

Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej? [WZÓR]

Moc instalacji fotowoltaicznej to moc wszystkich paneli fotowoltaicznych, które ją tworzą. Do określenia przybliżonej wartości maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej od lat stosuje się podobne wzory, uwzględniające między innymi roczne zużycie prądu, procentowy udział autokonsumpcji energii, roczną produkcję oraz średnie ceny sprzedaży i kupna energii elektrycznej. 

Moc instalacji [kWp] = (Z x A + ((120% x Z x N) / (Ck / Cs))) / P

Gdzie:

  • Z — roczne zużycie prądu
  • A — procent autokonsumpcji
  • N — procent nadwyżki
  • Ck/Cs — średnia cena kupna/sprzedaży prądu
  • P — roczna produkcja prądu z 1 kWp w miejscu instalacji fotowoltaicznej (np. 1000 kWh)

Przy wyliczeniach musimy więc znać roczne zużycie energii i przyjąć konkretną wartość ilości prądu wykorzystywanego na bieżące potrzeby (A) i tego magazynowanego w sieci (N).

Moc instalacji fotowoltaicznej – przykład

W zależności od specjalisty przyjmuje się inne parametry. Jednak zważywszy na to, że wyliczenia z gotowych wzorów bywają skomplikowane, proponujemy zostawić obliczenie odpowiednich wartości ekspertom, a my przedstawimy to na krótkim przykładzie, które wykorzystuje uproszczony wzór.

Przykład:

Przyjmujemy, że na każde zużyte przez gospodarstwo 1000 kWh energii trzeba dobrać 1,2 kW mocy instalacji. Uzyskany wynik musimy podzielić przez szacowaną produkcję prądu z paneli fotowoltaicznych. Jeżeli więc Twoje roczne zużycie energii wynosi 4000 kWh, a szacowana produkcja prądu z instalacji to 1000 kWh na 1 kW (średnie warunki dla Polski, kiedy ustawimy panele fotowoltaiczne w kierunku południowym), szacowana moc paneli fotowoltaicznych powinna wynosić około 4,8 kW. 

W teorii taki wzór daje nam przybliżone dane, jak obliczyć odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej. W praktyce jednak trzeba uwzględnić wiele innych czynników, aby optymalnie dobrać moc paneli fotowoltaicznych. To między innymi system opustów, ale też parametry instalacji. Na ilość wytwarzanej energii wpłynie przecież też kąt nachylenia dachu, zacienienie czy konstrukcja dachu. Dlatego montaż paneli fotowoltaicznych ostatecznie powinniśmy opierać o wyliczenia specjalisty, który na podstawie naszych indywidualnych warunków oraz aktualnych cen i przepisów pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, jaka moc paneli fotowoltaicznych będzie dla nas najbardziej opłacalna. 

Jaka moc paneli słonecznych Ci się opłaca?

W zgodzie z nowymi przepisami prosumenci odsprzedają zgromadzone nadwyżki energii po cenach hurtowych. Jeżeli mają taką potrzebę, kupują prąd w cenach detalicznych. W tej sytuacji jeżeli Twoja instalacja fotowoltaiczna nie pokrywa całego Twojego zapotrzebowania na prąd, możesz narazić się na straty. Jednak sprzedaż nadwyżek w sytuacji, kiedy nie masz potrzeby ich odkupić, może Ci się opłacać, a czas zwrotu inwestycji może się tym samym skrócić. W tym momencie warto też wrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku. Jeśli chcesz przygotować swoje gospodarstwo na zmiany – pompa ciepła, elektryczne samochody – które prędzej czy później będzie trzeba wdrożyć (czy z powodu opłacalności czy wymogów prawnych), w perspektywie czasu bardziej zwróci się instalacja o większej mocy. W ten sposób zamontowana instalacja fotowoltaiczna będzie gotowa na dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne, a Ty unikniesz kosztownej rozbudowy systemu.

Ostatecznie jednak sprawa jest jak zawsze bardzo indywidualna i dobrze skonsultować dobór mocy instalacji z wykonawcą. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, pomożemy Ci optymalnie wyliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej i zdobyć finansowanie fotowoltaiki. Porozmawiaj z nami o swoim projekcie: 793 222 545.

Powrót