Czy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaikę w Polsce spotkał szereg zmian pod koniec 2021 i w 2022 roku, przeciwnicy fotowoltaiki zaczęli wieszczyć rychły koniec energetyki słonecznej w naszym kraju. Pomimo zmian w zasadach rozliczenia fotowoltaiki i wysokości dofinansowania z rządowych programów, na koniec 2021 r. liczba instalacji fotowoltaicznych prosumenckich wynosiła aż 845 tys. sztuk. Polacy nie zniechęcili się do odnawialnych źródeł energii głównie przez gwałtowny wzrost cen prądu. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, statystyczne polskie gospodarstwo domowe w 2022 r. płaciło za prąd 24% więcej niż w 2021 r. 

Czy fotowoltaika sie opłaca w 2023 roku? Zdecydowanie tak. Wyjaśniamy, dlaczego wciąż warto inwestować w fotowoltaikę.

Co zmieniło się w przepisach dot. fotowoltaiki w 2022 r.?

Opłacalność fotowoltaiki ma ścisły związek z regulacjami dotyczącymi zasad rozliczeń fotowoltaiki. 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowe zasady rozliczenia prosumentów (prosument jest producentem i odbiorcą energii jednocześnie). Co się zmieniło? Na czym polegają zmiany w fotowoltaice od 2022 roku? Prosument będzie musiał odsprzedać wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej. Jeżeli nie będzie ich potrzebował, zapłaci za nie cenę rynkową. W tym tkwi cały problem z wprowadzonymi zmianami – prosument odsprzedaje nadwyżki energii po cenach hurtowych, a ich odkup od dystrybutora odbywa się po cenach detalicznych, które oczywiście są wyższe. W ciągu pierwszych 2 lat ewentualne nadwyżki będą rozliczane po średniej cenie miesięcznej z Rynku Dnia Następnego, czyli Towarowej Giełdy Energii. Od 2024 r. rozliczenie będzie bazować na stawce godzinowej.

Jak było do tej pory?

Do tej pory rozliczenie wyglądało zgoła inaczej. Wyprodukowaną przez panele energię rozliczało się w systemie opustów, czyli net-metering. W tym systemie prosument nadwyżkową energię elektryczną mógł oddać do sieci energetycznej, ale też odebrać bezpłatnie do 80% jej wartości, jeśli miał taką potrzebę. W ten sposób instalacja fotowoltaiczna zwracała się bardzo szybko, a rachunki za prąd mogły być naprawdę bardzo niskie. Jednak czy nowe zasady rozliczania fotowoltaiki według tzw. systemy net-billing sprawiają, że instalacje fotowoltaiczne przestały się opłacać? Niekoniecznie.

Jak rozliczyć się z fotowoltaiki na swoją korzyść?

Należy pamiętać, że nowy system rozliczeń i duże różnice w cenie sprzedaży oraz odkupu energii dotyczą prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie na instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 r. Najbardziej fotowoltaika się opłaca właścicielom starszych instalacji, którzy wcześniej zdecydowali się na montaż instalacji fotowoltaicznej i w korzystnym systemie net-metering mogą rozliczać się przez kolejne 15 lat.

A jak zwiększyć opłacalność fotowoltaiki, jeżeli założyliśmy panele fotowoltaiczne później i dotyczy nas system net-billing? Rozliczenie za energię elektryczną z fotowoltaiki będzie dla nas najbardziej korzystne, jeżeli dużo z wytworzonej energii zużyjemy na autokonsumpcję. W takiej sytuacji zysk z każdego 1kWh energii jest równy temu, co wydasz na zakup energii od operatora sieci dystrybucji. W takiej sytuacji zysk z każdego 1kWh energii jest równy temu, co wydałbyś na zakup energii od operatora sieci dystrybucji. Jeżeli nie zużywasz energii natychmiast, masz nadwyżkę. Zysk z 1kW nadwyżki to tyle samo, co średnia cena rynkowa sprzedaży energii w wybranym miesiącu. Produkcja energii ze słońca odbywa się za dnia, kiedy zwykle jesteśmy poza domem, warto więc odrobinę zmienić swoje codzienne nawyki. To proste, małe działania, takie jak uruchamianie czasowe pralki albo innych sprzętów w ciągu dnia. Można też zwiększyć konsumpcję przez podgrzewanie wody lub ogrzewanie budynku. Ciekawym rozwiązaniem są też magazyny energii. Tym, którzy zainwestują we własny magazyn energii, system net-billing będzie się opłacał najbardziej, bo energii elektrycznej nie trzeba będzie pobierać z sieci.

Nieopłacalny jest też montaż instalacji fotowoltaicznych o nadmiernej mocy. Przed montażem warto dokładnie wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne (średnio dla gospodarstw domowych wystarczy instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5-5 kW), a w ten sposób obniżymy koszt instalacji i zwiększymy opłacalność inwestycji. O tym, jaka wielkość instalacji fotowoltaicznej będzie najlepsza dla wybranych lokali, pisaliśmy w poprzednim wpisie.

Czy fotowoltaika sie opłaca w 2023?

Nawet przy obecnym rozliczeniu fotowoltaika się opłaca. Aktualne ceny energii elektrycznej są bardzo wysokie, dlatego nawet w systemie net-billingu fotowoltaika będzie sposobem na obniżenie rachunków. Pomimo zmian w przepisach instalacje fotowoltaiczne wciąż są opłacalne, a programy dotacji i ulgi podatkowe sprawiają, że początkowy wydatek przy montażu instalacji można ograniczyć. Program „Mój Prąd” pozwala uzyskać do 4 000-5000 zł finansowania fotowoltaiki, dotacja do termomodernizacji budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” to 5 000-9 000 zł dofinansowania, a koszty poniesione na termomodernizację budynku możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Powrót